תל אביב, רחוב המלך ג’ורג’ 43

03-6291843

info@katalina.co.il